Hopp til hovedinnhold

Lenker til kommunale tjenester


Lørenskog kommunes  hjemmeside:
Informasjon om alle typer kommunale tjenester. Her vil du kunne finne videre informasjon om 

Helsetjenesten i kommunen

 Mottaks- og utredningskontoret:

- kontaktes ved behov  for kommunale  tjenester  som  hjemmehjelp, hjemmesykepleie, psykiatrisk hjemmesykepleie, avlastning, sykehjemsopphold, trygdeleilighet, omsorgsbolig, dagsenter, matombæring, omsorgslønn etc.
Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen  først.

Utekontakten/Rustjenesten:
Utekontakten er et lavterskeltiltak som gjennom ulike tilbud bidrar til å forebygge rusmisbruk og medvirker til bedring av livskvalitet for rusbrukere over 18 år.

Psykisk  helse:   
Informasjon om MAI-senteret, støttekontakt, boliger etc.  
NB:  Ved akutt alvorlig psykisk krise kan pasient eller pårørende kontakte Akutteamet på Lillestrømklinikken DPS  direkte - telefonnummer 63894110 på hverdager kl. 0800-1530.

Helsestasjoner:  
Informasjon om helsestasjon for småbarn, skole, ungdom og  vaksinasjonsprogram.

Psykisk helse barn/unge/gravide:  
Team som tilbyr lett tilgjengelig hjelp vedrørende barn, unge og gravides psykiske helse

Pedagogisk psykologisk kontor:   
Forebygging og tilrettelegging for  barn, unge og voksne som trenger særskilt læringshjelp.

Barnevern:
Kommunens garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.  Se hvilke tilbud som finnes på infosiden.

Vaksinasjonskontoret:   
Her gis vaksinasjoner i forbindelse med utenlandsreiser.  
Influensa- og lungebetennelsesvaksiner gis på legekontoret, og er tilgjengelig fra ca. 1.oktober.

Kommunal fysioterapi:  
Fysioterapi alle aldre/ergoterapi/rehabiliteringssenter/hjelpemiddellager.

NITOR:    
Kommunal bedrift som utvikler og tilrettelegger kvalifiserings- og arbeidstiltak for mennesker som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Sosialkontor:  
Tilbyr økonomisk støtte, kommunale boliger, etc.  

Flyktning- og innvadrertjenesten:
Denne tjenesten har ansvar for overordnet styring av kommunens integrerings- og likestillingsarbeid rettet mot målgruppen flyktninger og innvandrere.