Hopp til hovedinnhold

Lenker til nasjonale nettsider


  • NAV: Informasjon om trygderettigheter, refusjonsordninger, søknadsrutiner etc.
  • Helsetilsynet: Kontrollerer og har tilsyn med helse og sosialsaker, faglighet og ressursbruk.  
  • Pasientombudet: Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.
  • Pasientorganisasjoner: Her følger lenker til nettsteder som har oversikter over pasientorganisasjoner med evt. lenker til organisasjonenes hjemmesider.
  • Pasienttransport: Internettsiden besvarer spørsmål rundt bestilling, rekvisisjon,regelverk, pasientrettigheter