Hopp til hovedinnhold

Listepasient innmelding


Du kan bli listepasient hos en av legene på følgende måter: 

- påmelding via trygdeetatens nettsted : MinFastlege  

- ring Fastlegekontoret på tlf: 81059500

Legen/legesenteret har INGEN mulighet  til å prioritere/innmelde pasienter. Det må besørges av pasienten selv, eller av pårørende.

Innmelding på en liste er avhengig av at det er ledig plass.    

Med ujevne  mellomrom vil listen til hver lege bli åpen for 10  nye pasienter. Grunnet stor pågang tar det oftest bare få dager før listen er full igjen. Det er derfor lurt å sette seg på venteliste hos en lege man ønsker å bytte til.