Viktig informasjon om Koronaviruset

Nyheter


OPPFRISKNINGSVAKSINE

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsvaskine for difteri, kikhoste, stivkrampe og polio  hvert 10. år for voksne. Alle vaksiner kan fåes i en sprøyte på legekontoert. Henvend deg i resepsjonen.

 

INFLUENSAVAKSINE ER KOMMET FOR  2019 (oppdatert  091019)


Sesonginfluensa (vanlig årlig influensavaksine):
Vi har startet høstens vaksinering av pasienter med økt risiko for alvorlig sykdom.
Vaksinering  til risikopasienter:
   * Alle > 65 år
   * Beboere ved omsorgsbolig og sykehjem
   * Gravide fra 13. uke i svangerskapet
   * Personer med diabetes og kroniske alvorlige sykdommer.
   *Pasienter med uttalt overvekt (BMI > 40)

   
Pneumokokkvaksine ( varer 10  år):
Denne vaksinen anbefales til
  * Alle > 65 år
  * Personer med diabetes og kroniske alvorlige sykdommer.
  * Pasienter med uttalt overvekt (BMI > 40)
  * Pasienter med manglende miltfunksjon, hjernevæskelekkasje eller kokleatransplantat.
  * Pasienter som har hatt pneumokokkinfeksjon.

helsenorge.no - informasjon om innlogging

Ny gratis måte for å bestille time, reseptfornyelse og komme med korte beskjeder og forespørsler.

Ved aktivisering av denne tjenesten vil man alltid få gratis varsel om time.

Løsningen må aktiviseres ved at man logger seg inn på helsenorge.no

Klikk på navnet ditt  øverst til høyre.

Under  fanen  «Bruk av helsetjenester og ordninger» finner du  «Bruk av helsenorge". Her må man velge  "full tilgang".

Velg normal varsling under " varseloppsett". Ved "begrenset varsling" vil man ikke få timepåminnelse.

Kontaktalternativene etter innlogging og aktivisering på helsenorge.no er knapper til høyre for fastlegens navn.  

Vi ber alle pasienter som ønsker å kontakte oss på nett om å benytte denne nye løsningen. (Klikk på linken til helsenorge på hjemmesiden)

Man kan også bruke mobilappen helsenorge.no ( hn)

Barn 17 år bruker egen bankID eller Buypasskort.

Barn 0-16 år aktiviseres  av foreldrene, vær nøye med hvem som skal få  varsel / påminnelse.

ONLINE TIMEBESTILLING VIA HELSENOREG.NO VIL PRØVES UT PÅ UTVALGTE  TIMER  FRA MEDIO MARS 2019. DET ER AVSATT  10-15 MINUTTER  PÅ ONLINE KONSULTASJONER.  PROBLEMSTILLINGER  SOM MAN VET  TAR LENGER TID MÅ BESTILLES PÅ ANNEN MÅTE.